Podílové fondy, dluhopisy, správa portfolia, ...Otevřené podílové fondy patří v současnosti mezi nejzajímavější příležitosti ke zhodnocení volných finančních prostředků z následujících důvodů:
 • výnos je spojen s typem investičního nástroje
 • po 3 letech se výnos nezdaňuje (týká se fyzických osob) s výjimkou odkupů nižších 100.000 Kč v jednom kalendářním roce (tzv. daňový test)
 • riziko je úměrné typu investičního nástroje/fondu
 • finanční prostředky jsou kdykoliv dostupné bez výpovědní lhůty
Podle ideální doby investice od 1 roku do minimálně 5 let a způsobu investování finančních prostředků se tyto fondy dělí na fondy:
 • peněžního trhu
 • dluhopisové (obligační)
 • akciové
 • smíšené (balancované) replique montre de luxe
 • indexové
 • fondy fondů
 • zajištěné fondy
   Dále zprostředkujeme přímé investice do dluhopisů, ETF, fondy kvalifikovaných investorů individuální správu portfolia a další služby.

 

    Spolupracujeme kromě investičních společností s obchodníky s cennými papíry a bankami. To však nejsou správci fondu, ale pouze zprostředkovávají přístup ke kapitálovému trhu.


  Máte o tento produkt zájem? Chcete získat bližší informace k tomuto produktu?
Neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.
Tisk PDF E-mail
.
© 2007, Created by it2b, s. r. o..