Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

26.06.2023

Pozvánka

na Valnou hromadu společnosti

1.    Vzájemná poradenská a.s.

se sídlem v Plzni, Rejskova 613/6

 

Předseda představenstva společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

 

svolává

 

Valnou hromadu jmenované společnosti. Tato Valná hromada se uskuteční ve

 

Středu 29.6.2023 v 09,00 hodin

 

v sídle společnosti

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1)      Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022

 

 

 

V Plzni dne 15.6.2023

 

                                                                                  Zdeněk Čihák

                                                                                předseda představenstva

1.      Vzájemná poradenská a.s.


zpět »

.