Pozvánka na Valnou hromadu společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

19.04.2022

Pozvánka

na Valnou hromadu společnosti

1.    Vzájemná poradenská a.s.

se sídlem v Plzni, Rejskova 6

 

Předseda představenstva společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

 

svolává

 

Valnou hromadu jmenované společnosti. Tato Valná hromada se uskuteční ve

 

setředu 11.5.2022 v 09,00 hodin

 

na adrese: notář Mgr. David Kittel, sady Pětatřicátníků 355/26, 301 00 Plzeň 3-Vnitřní Město

 

Pořad jednání valné hromady:

 


1)     Doplnění předmětu podnikání do obchodního rejstříku 

2)     Rezignace člena představenstva


 

 

 

V Plzni dne 19.4.2022

 

                                                                                  Zdeněk Čihák


                                                                                 předseda představenstva

1.      Vzájemná poradenská a.s.


zpět »

.