Pozvánka na Valnou hromadu společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

01.05.2021

 

 

Pozvánka

na Valnou hromadu společnosti

1.    Vzájemná poradenská a.s.

se sídlem v Plzni, Rejskova 6

 

Předseda představenstva společnosti 1. Vzájemná poradenská a.s.

 

svolává

 

Valnou hromadu jmenované společnosti. Tato Valná hromada se uskuteční ve

 

Středu 2.6.2021 v 12,00 hodin

 

v sídle společnosti

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1)      Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020

 

 

 

V Plzni dne 1.5.2021

 

                                                                                  Zdeněk Čihák


                                                                                 předseda představenstva

1.      Vzájemná poradenská a.s.


zpět »

.